Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 44 v

Trädgård – en framtidsbransch med goda chanser till jobb!

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med odling, handel, anläggning eller skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Gröna Näringars trädgårdsutbildning på Hvilan

Det finns två olika inriktningar på utbildningen: Skötsel och förvaltning av utemiljö och Trädgårdsanläggning. Eftersom behovet av arbetskraft i branschen är störst inom skötselinriktningen så är det den inriktningen som oftast startas.

Utbildningen är en grundutbildning inom trädgård, motsvarande gymnasienivå och innehåller både teori och praktik. Under vintermånaderna är det mer fokus på teori och under sommarmånaderna ökad tonvikt på de praktiska lektionerna ute i skolans trädgårdar. För att din anställningsbarhet ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i trädgårdsföretag som en självklar del. Att få ett eget nätverk och en direkt inblick i hur branschen fungerar är en viktig del i utbildningen.

Till hjälp på vägen mot en anställning finns också möjlighet att få de teoretiska underlagen till olika yrkesbevis. För att få underlaget till yrkesbevis gör du teoretiska och praktiska prov med godkänt resultat. Yrkesbevisen intygar att du har den teoretiska och praktiska kompetens inom området som branschen bestämt. Du kan läsa mer om hur yrkesbevisen fungerar på TCYK:s hemsida.

Omfattning

Heltid under ca 44 veckor

Utbildningsmål

Utbildningen är formad för att ge dig en så god anställningsbarhet inom trädgårdsbranschen som möjligt. Beroende på vilken inriktning du valt kan du efter utbildningen antingen arbeta med trädgårdsanläggning, skötsel av gröna miljöer, frilandsodling av grönsaker, växthusarbete eller försäljning av växter.

För vem?

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och är intresserad av att jobba med trädgård. För att klara utbildningen krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Att jobba inom den gröna branschen är ofta fysiskt krävande och många företag efterfrågar personal med körkort när de anställer.

Var?

Hvilan Utbildning i Kabbarp, Skåne. 

Förkunskapskrav?

Inga, men självklart ska du ha vilja ha ett gediget intresse och en vilja att arbeta i den gröna branschen.

Det är obligatoriskt att gå en tre veckor lång förberedande utbildning för att vara behörig att gå yrkesutbildningen. Denna förberedande utbildning ges på plats på Hvilan Utbildning.Studiebesök 

Studiebesök äger rum i Kabbarp på torsdagar klockan 13:00. Anmälan görs till Linda Hallström, ansvarig AUB, linda.hallstrom@hvilanutbildning.se

Anmäl senast kl 13:00 onsdagen innan studiebesöket! Anmälningar som inkommer efter kl. 13:00 kan vi ej garantera någon plats till.

Tid och plats:
Torsdagar kl. 13:00

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 ÅkarpUtbildningarnas innehåll

Det finns två olika inriktningar på utbildningen; Skötsel och förvaltning av utemiljöer och Trädgårdsanläggning. Under våren 2022 planeras två utbildningar med inriktning Skötsel och förvaltning (15 platser per kurs). Inriktning Trädgårdsanläggning kommer inte att starta under 2022.

I Utbildningen ingår ämnena växtkännedom, beskärning och trädvård, trädgårdsmaskiner, marken och växternas biologi samt entreprenörskap. Utöver detta läser man grund inom de båda inriktningsämnena samt fördjupningskurs i de respektive inriktningarna. I utbildningen ingår även ca 6 veckors praktik ute hos arbetsgivare.

Ytterligare beskrivning av de två inriktningarna:

Skötsel och förvaltning av utemiljöer innehåller bland annat skötsel av hårdgjorda och gröna ytor, skötselplaner, ogräsbekämpning, bevattning, lekplatser och reparation av träkonstruktioner.
Yrkesutgång: park- eller kyrkogårdsarbetare, miljövärd.

Trädgårdsanläggning innehåller bland annat ritningsläsning, trädgårdshistoria, utsättning, avvägning och inmätning, växtbäddar och naturstensarbeten.
Yrkesutgång: trädgårdsanläggare
Start tidigast vår 2023.

Din anmälan

Anmäl dig först till ett studiebesök, där får du bland annat veta hur du går till väga för att anmäla ditt intresse för utbildningen till arbetsförmedlingen.

KONTAKTPERSONER

Linda Hallström
Ansvarig AUB
linda.hallstrom@hvilanutbildning.se

Växel: 040 - 46 37 00

Utbildningsinformation

Studiebesök 

Studiebesök äger rum i Kabbarp på torsdagar klockan 13:00. Anmälan görs till Linda Hallström, ansvarig AUB, linda.hallstrom@hvilanutbildning.se

Anmäl senast kl 13:00 onsdagen innan studiebesöket! Anmälningar som inkommer efter kl. 13:00 kan vi ej garantera någon plats till.

Tid och plats:
Torsdagar kl. 13:00

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

______________________________
 

Utbildningstid

Heltid i ca 44 veckor. Utbildningen ges inte på distans.

Utbildningsstart

Löpande starter under våren

Var ges utbildningen?

Hvilan Utbildning erbjuder utbildningen i Kabbarp, Skåne.

Kurser

Utbildningen sker i form av teoretisk undervisning, laborationer, praktiska övningar, studiebesök och eget arbete. 

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetssökande och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa ditt intresse och söka utbildningen bokar du in dig på studiebesök och får därefter stöttning i kontakten vidare inom Arbetsförmedlingen.

Tips om boende!

Om du har långt till dina studier kan vi tipsa om boendemöjligheter på skolans eget studentboende i Kabbarp, Skåne. Klicka här för mer information.

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Ladda hem broschyrerna

AUB infoblad Kabbarp (pdf)