Motorsågskurs A+B, repetition

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare. Observera att förkrav är goda kunskaper i hantering av motorsåg inom avverkning och minst 200 timmars arbete med sågning och fällning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

Deltagarna har med sig egen personlig skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning.
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick.
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning.
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan.
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion
 • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera planera och genomföra trädfällning av normalstora träd i varierande storlek med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdighet att kunna använda olika fällhjälpmedel som brytjärn, trampjärn samt kilar.
 • Kunskaper och färdighet att kunna kvista och kapa fällda träd på ett för säkerhet och ergonomiskt bra sätt.
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med fästfällda träd och stammar i spänn.

Praktiskt prov:

 • Sågens skötsel
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt
 • Rekognosering och planering av fällning
 • Sågning riktskär
 • Sågning fällskär och fällning
 • Uppbearbetning

Teoretiskt prov:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning
 • Vård och skötsel av utrustning
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
 • Riskmoment vid trädfällning och uppbearbetning
 • Arbetsteknik vid avverkning

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursdeltagaren ska ha gällande olycksfallsförsäkring.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Motorsågskörkort AB från Säker Skog

Kurslängd

3 dagar

Pris

Åkarp: 8900 kr
Stockholm: Offert (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår kurslitteratur, avgift för motorsågskörkort och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

För deltagare som inte klarar det proven för Motorsågskörkortet ges möjlighet att göra ett omprov på den teoretiska och/eller praktiska provdelen vid ett senare tillfälle för att få körkortet. Detta omprov kostar då 500 kr för teoridelen och 2000 kr för det praktiska provet (exkl moms).

Svårighetsgrad

Avancerad

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!