Motorsågskurs A

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare eller fritidssågare. Deltagande förutsätter ingen tidigare erfarenhet av motorsågshantering. Deltagarna medför sin personliga skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på Hvilan utbildning i Kabbarp.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning 
 • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick 
 • Ergonomiskt tänkande vid sågning 
 • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan 
 • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion .
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras 

Praktiskt prov – trädfällning och upparbetning:

 • Sågens skötsel 
 • Sågningsmoment dragande, skjutande kedja samt instick horisontellt och vertikalt 

Teoretiskt prov:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser 
 • Kontroll av sågens säkerhetsanordningar 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Generella riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning 
 • Vård och skötsel av utrustning 
AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursdeltagaren ska ha gällande olycksfallsförsäkring.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Motorsågskörkort A från Säker Skog.

Kurslängd

1 dag

Pris

Åkarp: 5200 kr

I kursavgiften ingår kurslitteratur samt avgift för motorsågskörkort och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

För deltagare som följer hela kursen, men som inte klarar det avslutande provet för Motorsågskörkortet utfärdas istället ett intyg om deltagande i kursen. Deltagaren ges möjlighet att göra ett omprov på den teoretiska och/eller praktiska provdelen vid ett senare tillfälle för att få körkortet. Detta omprov kostar då 500 resp 2000 kr.

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2023-10-03 till 2023-10-04
Senaste anmälan
2023-09-19
Senaste bekräftelse
2023-09-19
Status
Inaktiv
Kontaktperson
Ort
Kabbarp
Utbildningstid
2023-11-16
Senaste anmälan
2023-10-24
Senaste bekräftelse
2023-10-24
Status
Aktiv
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!