Plantskolist 1 TCYK

Detta är den första kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan.

Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis. Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

Läs mer om yrkesbevis ->

Förkunskapskrav:

  • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån)
  • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
  • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Innehållet i den första kursen riktar in sig framför allt på växtfysiologi, sortimentskunskap, växtskydd samt växtnäringslära. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar samt studiebesök på närliggande plantskolor.

Kursinnehåll:

  • Växters inre byggnad
  • Namngivning av växter
  • Systematisk botanik
  • Växtkännedom
  • Jordarter och substrat
  • Jordförbättring
  • Vatten i mark och substrat

Läs om kursens krav hos TCYK.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Yrkesbevis 13.1
I annat fall utlämnas enbart kursintyg.

Kurslängd

5 dagar

Pris

12 495 kr exkl moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt studiebesök och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang! 
 

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar