Plantskolist 4 TCYK

Detta är den fjärde kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis. Kursen genomförs i nära samarbete med plantskolebranschen. 

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

Läs mer om yrkesbevis ->

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för klimatologiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för plantskoleproduktion i Sverige.

 • förklara olika yrkestermer som avser produktionsmetoder i växthus och på friland, samt redogöra för hur olika metoder påverkar kvalitet.

 • redogöra för tillväxtstyrning vid rätt tidpunkt (uppbindning, uppbyggnadsbeskärning, rotbeskärning, preppning av småplantor och pincering).

 • bedöma rätt tidpunkt för upptagning och känna till yrkesmässigt korrekt upptagning, sortering och lagring.

 • inventera och etikettera plantskoleväxter med utgångspunkt från kvalitetsregler.

 • planera sitt arbete för produktion av perenner, småplantor, alléträd, fruktträd, barrväxter, buskar, klätterväxter, häck- och landskapsväxter.

 • använda och vårda maskiner och verktyg på ett säkert, ergonomiskt, ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt.

Kursinnehåll:

 • Sortimentkunskap

 • Förutsättningar för svensk plantskoleproduktion

 • Produktionsmetoder i växthus och på friland

 • Tillväxtstyrning med beskärning

 • Upptagning av växter

 • Inventering/etikettering

 • Maskiner och redskap

Läs om kursens krav hos TCYK.

 Förkunskapskrav:

 • Arbetat två eller flera säsonger inom trädgård (>12 mån) eller minst en säsong på plantskola (>6 mån)
 • Eller har utbildning inom trädgård på gymnasial, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.
 • Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Yrkesbevis 13.4.
I annat fall utlämnas enbart kursintyg.

Kurslängd

5 dagar samt inläsning och prövning

Pris

11 900 kr exkl moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt studiebesök och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang! 

Svårighetsgrad

Avancerad

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar