Repetition Motorsåg A+B

Kursen vänder sig till dig som har motorsågskort A+B sedan tidigare men vill uppdatera din kunskap och arbetsteknik. Under dagen repeterar vi teorin för de olika behörigheterna kombinerat med praktisk hantering och fällning ute på plats i skogen.

Deltagarna har med sig egen personlig skyddsutrustning och motorsåg. Vid behov går utrustning och motorsåg att hyra genom Hvilan Utbildning. Inläsning av utskickad kurslitteratur sker i egen regi innan kursstart.

Kursinnehåll- repetition av:

  • Säkerhetsbestämmelser – risker vid motorsågning.
  • Färdighet att såga kontrollerat med dragande, skjutande samt göra instick.
  • Ergonomiskt tänkande vid sågning.
  • Färdighet att kunna utföra daglig skötsel inklusive filning av kedjan.
  • Kunskap och färdighet att kunna utföra kontroll av såg och skyddsanordning för korrekt funktion
  • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras.
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera planera och genomföra trädfällning av normalstora träd i varierande storlek med god kontroll och säkerhet.
  • Kunskaper och färdighet att kunna använda olika fällhjälpmedel som brytjärn, trampjärn samt kilar.
  • Kunskaper och färdighet att kunna kvista och kapa fällda träd på ett för säkerhet och ergonomiskt bra sätt.
  • Kännedom om de speciella risker som är förknippade med fästfällda träd och stammar i spänn.

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Kabbarp:

Carina Frank

Kundansvarig kurser - Skåne

Telefon

040-46 37 42

StockholmKabbarp:

Maria Anetoft Andersson

Ansvarig kurser - samtliga orter

Telefon

040-463705

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursdeltagaren ska ha gällande olycksfallsförsäkring.

Kursbevis

Alla deltagare får kursintyg.

Kurslängd

1 dag 8-16:00

Pris

Åkarp: 2 900 kr (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår kurslitteratur och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!