Röjsåg RB - skogsröjning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med röjsåg inom skogsröjning och vill uppfylla Arbetsmiljöverkets krav (AFS 2012:1) på dokumenterad utbildning inom området.

Praktiska moment i samband med kursen kommer att hållas på annan ort.

Kursinnehåll:

Kursen behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik som krävs vid röjning av ungskog och underväxt.

Kursens innehåll:

  • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjsåg vid normal skogsröjning. Kapdiameter upp till ca halva sågdjupet
  • risker förknippade med användning av röjmotorsåg
  • fällning av klenare enkelsnittsträd (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
  • användning av dubbelsnitt eller omlottsågningsteknik och "sparad kantteknik" med kontroll av fällriktning på träd grövre än klingans sågdjup
  • översiktlig och detaljerad arbetsplanering
  • sågning av högre sittande grenar, kapning av träd i sektioner
  • risker förknippade med stammar i spänn
  • hantering och skötsel av säkerhetsutrustning

Deltagande i kursen Röjsåg B förutsätter att du har behörighet RA i Säker Skogs utbildningscertifiering. För mer info om kurskrav och anvisningar se Säker Skogs anvisningar.

Vi förutsätter att kursdeltagarna medtar egen utrustning. Vid behov går det att hyra viss utrustning på Hvilan Utbildning, dock ej röjsågar.

Du bör ha gällande olycksfallsförsäkring.

AFS 2012:1

Läs mer om kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Godkänd kurs ger Röjsågskort RB från Säker Skog.

Kurslängd

2 dagar

Pris

Åkarp: 5 670 kr
Stockholm: Offert (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår kurslitteratur och körkortsavgift samt måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.

För deltagare som följer hela kursen, men som inte klarar det avslutande provet för Röjsågskörkort RB utfärdas istället ett intyg om deltagande i kursen. Deltagaren ges möjlighet att göra ett omprov på den teoretiska och/eller praktiska provdelen vid ett senare tillfälle för att få körkortet. Detta omprov kostar då 500 resp 1200 kr per prov exkl moms.

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!