Trädinventering

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom skötsel av allmänna och offentliga park- och trädgårdsmiljöer. Den är en fristående fortsättning på kursen Riskbedömning – Farliga träd.

Trädinventering för insamling av data om träd kan göras med tanke på riskvärderingar och för att sammanställas i en trädvårdsplan. För att dessa data ska bli jämförbara behöver arbetet utföras noggrannt och inventeringsmetoderna och -parametrarna vara standardiserade. Sedan 2012 finns en trädvärderingsstandard framtagen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, som är grund för denna kurs.

Utbildningen löper över 3 dagar, inledningsvis 2 dagar med en uppföljning på 1 dag ett halvår senare. Förkunskapskrav: deltagaren bör kunna identifiera de vanligaste trädslagen i våra stadsmiljöer.

Kursinnehåll:

  • Trädens biologi, anatomi och morfologi
  • Patogener och deras ev påverkan
  • Trädets växtplats och dess historik
  • Olika inventeringsmetoder
  • Praktiska inventeringsövningar

Mål med kursen:

Deltagarna skall få ökad kompetens och grundläggande förståelse för värdering och kategorisering av träd vid trädinventering. 

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. 
Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in.

Kursbevis

Alla deltagare får kursintyg

Kurslängd

2+1 dagar

Pris

Åkarp: 6 950 kr
Stockholm: Offert (alla priser exkl. moms)
I kursavgiften ingår kursmaterial, kursintyg och måltider. Vi bjuder på frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang. 

Svårighetsgrad

Fortsättning

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!