Yh Praktisk skogs- och naturvårdare

 

Vill du arbeta med skogs- och naturvård? Då är denna tvååriga yrkeshögskoleutbildning perfekt för dig! 

 

Praktiskt skog- och naturvårdare är, som det låter, ett praktiskt yrke och utbildning. Under utbildningen får du fördjupande kunskaper inom bland annat ekologi, hur skogen och naturen fungerar och förhåller sig – du lära känna växter i naturen. Du får även en förståelse för hur skog och natur används som rekreationsområden och hur man, genom artkännedom och kunskap om växter och växtsystem, skapar den infrastruktur som krävs. Utbildningen ger dig även kompetenser om hur skogs- och naturvården är upplagd och organiserad, värdefulla kunskaper då du som praktisk skogs- och naturvårdare ska kunna läsa och förstå naturvårdsprogram – och bedöma och utföra nödvändiga åtgärder därefter. 

Som praktiskt skog- och naturvårdare kan du efter examen arbeta vid större naturreservat och nationalparker, som anställd eller genom upphandling (via egen verksamhet) på uppdrag av Länsstyrelsen. I utbildningen ingår kurser som kommunikation och informationsarbete. Kursen ger dig värdefull kompetens inom naturpedagogik, olika naturområden och naturguidning – vilket efter examen även ger dig möjlighet att kunna arbeta som naturguide.

Tillskillnad från arborister, vilka främst arbetar med trädvård av enskilda träd, får du som praktiskt skog- och naturvårdare ett helhetsgrepp om naturvårdsarbetet.

Efter avslutat utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen inom praktisk skogs- och naturvårdare. 

Yrkeshögskoleutbildningen pågår under två år med studieort på skolan i Kabbarp. Cirka 1/3 av utbildningen kan läggas på andra platser i Sverige. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

eller...

  • Biologi, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Anmälan till preparandkursen >>

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

 

Urvalsgrunder

BETYG INGÅR I URVALSPROCESSEN

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.
 

ansökan!

Ansökningsblankett: Ladda ned när!
Ansökningsperiod: 6 februari - 12 maj

 

Bra länkar och information

 

Kursplan

Poäng
Obligatoriska kurser
Ekologi och naturvård 50
Examensarbete 30
Kommunikation- och informationsarbete 40
LIA 1 30
LIA 2 40
LIA 3 60
Maskiner i skogs- och naturvård 50
Skötsel och förvaltning av natur- och skogsmiljöer 50
Växttaxonomi, dendrologi & ståndortslära 50
Totalt 400

Utbildningsinformation


Studieform
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet >>
Särskild behörighet

Examensbenämning: 
Yrkeshögskoleexamen Praktisk skogs- och naturvårdare

Omfattning poäng: 400

Studietakt: Heltid

Studieform: Bunden, Kabbarp

Antal platser: 24 st

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Kommande utbildningsstart
28 augusti 2023

Ansökningsperiod
6 februari - 12 maj 2023

Ansökningsblankett:
Ladda ned här!

 

 FAQ - yh UTBILDNINGAR

Läs de vanligaste frågorna och svaren här!

 

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Anmälningsblankett och informationsblad

Ansökninsblankett 2023 (pdf)